SAN PAOLO                STORIA        AFFRESCHI         FESTA        POESIA

  ..Un ricordo, un fatto vero.

LA GESETA DE SAN PAUL

In sui cunfin dal nostar paesin

vers Calugna e Magugnin

guman sù, nun da Belgirà,

n'a bela gesetina che

a San Paul l'è dedicà.


San Paul anca l'ù l'era un guerier

prima ch'al sentis la Vus dal Signur

Che gh'à fai capì che l'è mia cun la guera

nè cui balusà ch'al mund a sa uniss,

ma l'è cun la cuncordia, cun la carità


cun la semplicità e cun tantu amur

che i cor s'a tiran a press

e al mund a s'a cunquista;

quand a seri n'a tusa

e i bei strà vers la muntagna,


cuma gh'inan adess, a gh'eran mia,

par n'a su là, sa duveva fa 'n'a bela tapasciaa!

Sa parla dal mila e noucent disdott:

gh'era la guera purtropp,

e i nostar pà, i nostar fradei, eran via: a suldà.


Inscì a San Paul sa nava sù madumà

n'a volta l'an, par i Rugazion:

la matina bunura, cu'l nostar Arcipret

e i cerighitt, in prucession;

nun tusan sa n'ava su propri vulentera


insema ai nostar suor, a un pò da donn

e i Cunfratei che purtavan l'abat russ,

par la strà intunavum i Litanii

e cantavum i canzon da la Madona

e i preghier aposta di Rugazion
parchè al Signur al benediss la fruta,

la vigna, la campagna e la tera .... tuta.

Su là sa fasevan la Mesa e la Cumunion.

Sa n'ava sul prà, dopo la funzion a fà culazion

e pò sa turnava e cà, sempar in prucession.


L'è propri stai in da la Mesa

su a San Paul, in chel'an lì

che gh'è sucess un fatto

che tuc la fai strabilì:

in dal temp da l'Elevazion


eccu che San Paul al lasa burlà giù

la sò spada che l'è naia finii visin al Calis.

Tuc i donn san vardà in facia, pien da stupur,

da meraviglia. I uman a sa disevan:

"Che segn sarà mai cuschì?!"


Al nost Pret alura s'a metù a parlà:

"Vegarì ch'al sarà un bon segn!

Finalment al Signur l'à sentì i nostar urazion

insema ai rugazion da tut al popul;

e cuma San Paul l'à butà via la spada


cusì faran anca i nostar suldà

e la guera, che al mund l'à purtà

un scì gran dulur, la finirà !"


Propri al quatar da nuvembar dal

mila noucent e disdott, al dì da San Carlon,

la guera l'è finija propri par dabon !!!Angela Bertani